Kontoret for voldsoffererstatning
Kontakt KFV    Søknadsskjema    Informasjonsmatriell    Lenker    Webkart
Gå til søknadsskjema for voldsoffererstatning » Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre Støttetelefon

English  Sami  Russian  French  Spanish  Arabic

Andre språk

Kontoret for voldsoffererstatning

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan. Kontoret behandler søknader om voldsoffererstatning fra personer som er påført personskade som følge av straffbar voldshandling.

Nyheter

Medieomtale

Å søke om voldsoffererstatning

På siden finner du utfyllingsveiledning som kan hjelpe deg som skal fremme søknad om voldsoffererstatning . Du finner også en fyldig omtale/veiledning om erstatningsordningen.

Seksjonen med Ofte stilte spørsmål gir deg enkle og treffende svar på de mest vanlige spørsmålene om voldsoffererstatningsordningen.

Ønsker du innsyn i regelverket har siden fullstendig oversikt over gjeldende lover og bakgrunnsdokumentasjonen for disse.

Har du klaget på avgjørelsen i erstatningssaken din, så finner du oversikt over klageinstansen - Erstatningsnemnda for voldsofre - og virksomheten til Statens sivilrettsforvaltning.

Siste 10 oppdaterte