Kontoret for voldsoffererstatning
Kontakt KFV    Søknadsskjema    Informasjonsmatriell    Lenker    Webkart
Gå til søknadsskjema for voldsoffererstatning » Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre Støttetelefon

English  Sami  Russian  French  Spanish  Arabic

Andre språk

Nyheter

Behandling av saker etter 22. juli

Tirsdag 11. desember
Les mer »

Kontorets videre behandling av saker etter 22. juli.

Torsdag 11. oktober

Pilotsakene er nå til behandling i Erstatningsnemnda for voldsofre. Pilotsakene er et antall erstatningssøknader etter 22. juli-terroren, som Kontoret i samråd med bistandsadvokatene har plukket ut som prinsipielt viktige, og som vil kunne danne utgangspunktet for Kontorets utmåling av oppreisning til det store antallet ofre etter terrorhandlingene.

Les mer »

Foreldelse i saker om voldsoffererstatning.

Torsdag 7. juni

Nedenfor følger en redegjørelse for når saker om voldsoffererstatning blir sivilrettslig foreldet.

Les mer »

Kontorets behandling av pilotsakene etter 22. juli.

Onsdag 6. juni

Kontoret vil med dette gi nærmere informasjon om sin behandling av pilotsakene etter 22. juli.

Les mer »

Videre fremdrift i erstatningssaker etter 22. juli.

Fredag 30. mars

Nedenfor følger en nærmere informasjon om planlagt fremdrift i behandlingen av saker etter 22. juli ved Kontoret for voldsoffererstatning.

Les mer »